bg

„Осинови книга”

Пробна кауза

Стойност: 1350 Кредита

Събрани: 1350 Кредита

Защо да „осиновим книга”?

Защото те са наши приятели и в хубав, и в лош момент. Книгите ни даряват любов, вяра, надежда и познание.

„Книгите са децата на българския дух и те не бива да боледуват и осиротяват”, както казва един от дарителите.

Нуждаят се от нашата помощ за да бъдат „излекувани”. Техните най-добри приятели – реставраторите ще се погрижат да ги възстановят максимално близко до техния първоначален вид. Книгите се нуждаят от дезинфекция, ръчна реставрация , почистване и кутии за съхранение.

Кой може да стане „осиновител” ?

Всеки, който има желание да направи този жест.

Какво получава „осиновителят” ?

„Осиновителят” се удостоява с Дарителска грамота и правото неговото име да бъде вложено чрез художествено изработен етикет в кутията за дълготрайно съхраняване на документа.

Ето списък от книги, определени от фондовете на НБКМ и предоставени на проекта „Дарявай, докато четеш”.

НЕОФИТ Рилски, йеромонах, 1793-1881
        Болгарска граматика изд. - В Крагуевце : у Княжеско-Сербской типографии, 1835 г. Първата граматика на български език.

ЛЮБОСЛОВИЕ или периодическо повсемесячно списание /ред. Константин Фотинов. - Год. 1, No 1, 1842. - Смирна : (Смирна : А. Дамианов)

Първото българско списание, издавано в периода 1842 – 1846 г.

БУСИЛИН, Георги Попилиев, 1820-1845
        Български буквар / на иждивение московскаго купца Ангели Николаевича Хаджогло из града Русчук. - Москва : в Университетската печатня, 1844

БЕРОН, Петър Атанасов, 1795-1871
        Буквар болгарский с различни поучения : За болгарските училища. - [4]. изд. - В Букурещ : в типографията на Питара Захария Каркалеки, типографа княжескаго, 1847г. Четвърто издание – 1824 г.

БЕРОН, Петър Атанасов, 1795-1871
        Буквар болгарский с различни поучения : за болгарските училища. - [5. изд., допълнено]. - В Цареград : В печатницата Таддеа Дивичианова, 1856г., пето издание.

ВАЗОВ, Иван Минчов, 1850-1921
        Тъгите на България : стихотворения от И. Вазова. - Букурещ : печатница на Йосифа Андрича, 1877г. Първо издание

ГЕРОВ, Найден, 1823-1900
        Блъгарский речник : [свезка 1] / [съставен от Найдена Герова]. - [Санкт-Петербург] : [в типографии Императорской академии наук], [1856]г. Начало на на първия "Речник на българския език", отпечатан в 6 тома в периода 1895–1904 г.

БОГОРОВ, Иван Андреев, 1818-1892
        Първичка българска словница / написа И. Андреов. - 2. изваждане. - Стамбол : в тискарницата на Тадея Дивичиан, 1848г., второ издание.

Още информация може да намерите в сайта на Националната библиотека

www.nationallibrary.bg

На всеки участник в сайта www.chetidari.bg се дава възможност, да дари кредити, за съхраняване на българската духовност.

  • 27930 кредита разпределени за благотворителност
  • 1706 регистрирани ученици
  • 3412 прочетени книги
  • 18 успешно приключили кампании